ma 08. maalisk. | Zoom

SOS ry:n keskusteluilta

Teemana kuormittuneisuus ja ainejärjestön toiminta poikkeusaikana
SOS ry:n keskusteluilta

Paikka & aika

08. maalisk. klo 17.00
Zoom

Tietoa tapahtumasta

Haluaisitko päästä kertomaan poikkeusajan aiheuttamista haasteita? Olisiko sinulla ideoita siihen, miten SOS ry voisi tukea opiskelijoiden jaksamista poikkeusaikana? Nyt siihen on mahdollisuus! SOS ry järjestää keskusteluillan Zoomissa, jossa jutellaan yhdessä haasteista, jota olemme kohdanneet poikkeusaikana ja mietitään, kuinka ainejärjestö pystyisi tukemaan opiskelijoiden jaksamista tänä vuonna. Otathan huomioon SOS ry:n turvallisemman tilan periaatteet (kts. alla) osallistuessasi!

MITÄ?

SOS ry:n keskusteluilta, teemana: poikkeusajan aiheuttamat haasteet ja ideointia opiskelijoiden tukemiseen

MISSÄ?

Zoomissa

MILLOIN?

Maanantaina 8.3. kello 17 alkaen

MIKSI?

Koska poikkeusaika on raskasta ja yhdessä voidaan keksiä keinoja selvitä tästä!

Turvallisemman tilan periaatteet (https://www.sos-ry.com/yhdenvertaisuussuunnitelma)

  • Jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen tilaan, sekä fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Kunnioita muiden rajoja, ja vaadi muita kunnioittamaan omia rajojasi.
  • Älä tee oletuksia muiden ulkonäön, toiminnan, puhetavan tai muun syyn perusteella. Toista tuntematta et voi tietää toisen henkilöhistoriaa, terveydentilaa, sosioekonomista taustaa, uskonnollista tai poliittista vakaumusta, seksuaalista suuntautumista tai muuta vastaavaa ominaisuutta. Kyseenalaista omat johtopäätöksesi toisista ihmisistä, ja tiedosta, että ne ovat vain omia päätelmiäsi, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa. Kunnioita muiden oikeutta itsensä määrittelyyn, äläkä kyseenalaista toisen identiteettiä. Arvosta muiden erilaisuutta.
  • Pyri omalla toiminnallasi luomaan hyväksyvää ja avointa, mutta ei velvoittavaa keskusteluilmapiiriä. Kenenkään ei tarvitse kertoa itsestään enemmän kuin itse haluaa, ja jos asia ei kuulu sinulle, niin älä esitä kysymyksiä. Käyttäydy huomaavaisesti muita kohtaan, ja muista, että kaikki ovat yhtä tervetulleita tapahtumiin sekä toimintaan.
  • Älä syrji ketään tietoisesti tai tosiasiallisesti, esimerkiksi käyttämällä rasistista tai seksististä kieltä tai kerro haitallisia stereotypioita ylläpitäviä vitsejä. Jos havaitset epäasiallista käytöstä, huomauta siitä ystävällisesti ja asiallisesti toista nolaamatta. Tarvittaessa asian voi viedä eteenpäin SOS ry:n yhdenvertaisuusvastaavalle tai Treyn häirintäyhdyshenkilölle. Jos olet itse huomautuksen kohteena, niin suhtaudu siihen rakentavasti ja pyri muuttamaan käytöstäsi.
  • Älä painosta ketään juomaan alkoholia. Huolehdi humaltuneista kanssajuhlijoista, ja muista, että humalatila ei ole peruste käyttäytyä huonosti.
  • Kunnioita muita ihmisiä ja käyttäydy asiallisesti ja ystävällisesti. Muiden mielipiteet, arvot ja elämäntapa saattavat poiketa omistasi, mutta se ei oikeuta syrjimään eikä sulkemaan ketään ulkopuolelle. Kaikista ei tarvitse pitää, mutta kaikkien kanssa pitää tulla toimeen.

Jaa tämä tapahtuma