top of page

Edunvalvonta

Edunvalvonta on yksi SOS ry:n perustehtävistä. Syyskokouksessa valittava SOS ry:n hallitus ja erityisesti sen edunvalvontavastaava on vastuussa sosiaalityön opiskelijoiden edunvalvonnasta Tampereen yliopistossa. Vaikuttamisen kohteena on kaikki sosiaalityön opintoihin liittyvä, erityisesti opetussuunnitelmatyö.


SOS ry tekee yhteistyötä edunvalvonnassa tiedekuntajärjestö YTY:n kanssa, joka on vastuussa kaikkien Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvonnasta. Tampereen ylioppilaskunta TREY valvoo kaikkien Tampereen yliopiston opiskelijoiden etuja. Sekä TREY että YTY myös tukevat ainejärjestöjä niiden edunvalvontatyössä.

Auttaminen opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa on tärkeä osa edunvalvontatyötä. Apua voit pyytää niin SOS ry:ltä, YTY:ltä kuin TREY:ltä.  SOS ry:n edunvalvontavastaavan puoleen kannattaa kääntyä erityisesti sosiaalityön opintoihin liittyvissä tapauksissa, sillä meillä on suorin yhteys nimenomaan sosiaalityön opetushenkilökuntaan.

Edunvalvonta: Welcome

Miten SOS ry tekee edunvalvontaa käytännössä?

 • Osallistuu sosiaalityön opetussuunnitelmatyöryhmän työhön ja edistää siellä aktiivisesti sosiaalityön opiskelijoiden etua. Tässä työryhmässä aiheina ovat mm. opetussuunnitelman sisältö ja lukuvuoden aikana järjestettävät kurssit.

 • Nimittää opiskelijaedustajat myös muihin mahdollisiin tutkinto-ohjelman työryhmiin ja Praksikseen.

 • Kerää opiskelijapalautetta ja vie aktiivisesti palautteissa nousseita teemoja eteenpäin tutkinto-ohjelman tietoon.

 • Edistää muutenkin aktiivisia yhteyksiä sosiaalityön tutkinto-ohjelmaan ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Tämä toteutuu esimerkiksi silloin, kun puheenjohtaja osallistuu tiedekunnan dekaanin ja opiskelijajärjestöjen edustajien välisiin tapaamisiin tai kun SOS ry jakaa vuoden opettajan palkinnon opiskelijoiden ehdostusten mukaisesti.

 • Seuraa ajankohtaisia edunvalvonta- ja koulutuspoliittisia uutisia, ja välittää tärkeän tiedon jäsenistölle.

 • Auttaa opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa.

Edunvalvonta: About

Ongelmatilanne opinnoissa, mitä teen?

Eli mitä jokaisen opiskelijan tulisi tietää edunvalvonnasta

 • Tiedä oikeutesi ja vastuusi opiskelijana. https://trey.fi/edunvalvonta/koulutuspolitiikka/opiskelijan-oikeudet-ja-vastuut

 • Ensisijaisesti ota itse yhteyttä opettajaan jo kurssin aikana, kysy käytännöistä, anna palautetta ja ehdota parannuksia.

 • Pyydä apua! Hankalissa tilanteissa voit ottaa yhteyttä SOS ry:n edunvalvontavastaavaan, joka vie asiaa eteenpäin tarvittaessa anonyymisti. Apua saa myös ylioppilaskunta TREY:ltä.

 • Muista antaa jälkikäteen palautetta! Palautteen avulla opettajat ja opiskelijaedustajat saavat tietää, mikä opinnoissa on onnistunutta ja mitä pitäisi kehittää. Kurssien vastuuopettajat keräävät palautetta jokaisesta kurssista erikseen ja lisäksi SOS ry kerää palautetta vuosittain.  Voit myös lähettää palautetta ympäri vuoden sähköpostitse edunvalvontavastaavalle tai anonyymisti palautelaatikon kautta.

 • Lisäksi voit osallistua opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan yhteisiin tilaisuuksiin, joissa käsitellään sosiaalityön opintoja, kuten arviointipäivään ja kuulumistenvaihtopäivään.

 • Sinulla on mahdollisuus päästä myös itse mukaan vaikuttamaan. Voit osallistua erilaisiin tutkinto-ohjelman, yliopiston ja TREY:n työpajoihin ja muihin kehittämisaiheisiin tilaisuuksiin. Voit hakeutua luottamustehtävään hallinnon opiskelijaedustajaksi eli hallopediksi. Tietoa saat seuraamalla SOS ry:n ja TREY:n sähköpostitiedotusta ja lisätietoja voi kysyä SOS ry:n puheenjohtajalta ja edunvalvontavastaavalta!

Edunvalvonta: About
Edunvalvonta: Pro Gallery

Missä SOS ry:n opiskelijaedustajat vaikuttavat?

Opiskelijaedustajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi. Yleisesti SOS ry:n edunvalvonnasta saa lisätietoa puheenjohtajalta ja edunvalvontavastaavalta.

Opetussuunnitelmatyö

Opetussuunnitelmatyöryhmässä tapahtuu merkittävä osa SOS ry:n edunvalvonnasta. Työryhmässä käsitellään sosiaalityön opetuksen järjestämiseen liittyviä teemoja, kuten opetussuunnitelmaa, kurssitarjotinta ja opintojen suoritustapoja. Vuonna 2023 varsinaisina edustajina toimivat Mira Toppari ja Eeva Järvinen.

Praksis

Tampere Praksis on Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman, Tampereen kaupungin, Tamkin sosiaalialan ja Pikassoksen verkostotoimintaa. Toiminnalla edistetään käytännön, tutkimuksen ja opetuksen yhteistyötä. Esimerkiksi sosiaalityön opiskelijoiden käytännön opetus organisoidaan Praksiksen kautta.  Opiskelijaedustajina ryhmässä toimivat Elsa Myllyaho ja Annakaisa Paasto.

Koulutuksen ohjausryhmä

Yhteiskuntatieteiden työryhmässä on neljä opiskelijaedustajaa, joista Elsa Myllyaho on sosiaalityön opiskelija. Lisätietoja Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat YTY ry:n kautta.

Edunvalvonta: List
bottom of page