top of page

Ainejärjestö SOS ry:n jäsenrekisteriseloste

Tämä on Tampereen sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö SOS ry:n henkilötietolain sekä Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Laadittu: 17.9.2018 Muokattu edellisen kerran: 24.1.2024

1. Rekisterinpitäjä

Ainejärjestö SOS ry

Linna 6043, Kalevantie 5, 33100 Tampere

Tampereen Yliopisto

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ainejärjestön jäsenrekisteristä vastaa aina ainejärjestön rahastonhoitaja. Vuoden 2024 rekisterinpitäjänä toimii rahastonhoitaja Eveliina Kupiainen, eveliina.kupiainen@tuni.fi.

3. Rekisterin nimi

Ainejärjestö SOS ry:n jäsenrekisteri sekä kulkuoikeusrekisteri ainejärjestön järjestötilaan.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeusperuste Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetusten mukaiselle jäsentietojen käsittelylle ilmenee Yhdistyslain 11§:ssä. Tarkoituksena on yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpito ja kulkuoikeuksien valvonta. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä profilointiin.

5. Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää henkilön nimen ja jäsenmaksun maksamisvuoden sekä kulkuoikeuden voimassaolon.  Tietoja säilytetään niin kauan kun henkilö on SOS ry:n jäsen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tieto jäsenen liittymisestä saadaan maksutietojen perusteella yhdistykseen liityttäessä.

7. Tietojen luovuttaminen ja tiedonsiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterissä olevia tietoja käsitellään vain SOS ry:n hallituksen sisällä ja rekisterinpitäjä huolehtii henkilötietojen suojauksesta ja asianmukaisesta käsittelystä.  Tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterin jäsenellä on oikeus vaatia omien tietojensa tarkistamista sekä oikaisua. Tämä tarkoittaa virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä.  Oikaisupyyntö tulee lähettää sähköisesti rekisteriä ylläpitävälle kulloisenkin vuoden rahastonhoitajalle. Rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää oikaisua vaativan henkilön todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön  EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa ( yleensä max. kuukausi).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus pyytää tietojansa poistetuksi rekisteristä. Rekisterissä olevalla on myös muita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia, kuten henkilötietojen käsittelyä rajoittavia oikeuksia.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja siihen sisältyvät rekisterin jäsenen muut oikeudet löydät kokonaisuudessaan täältä: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Tietojen poistopyyntö tulee esittää rekisteriä pitävälle rahastonhoitajalle sähköisesti. Reksiterinpitäjä voi tarpeen vaatiessa pyytää poistopyyntöä esittävää henkilöä todistamaan henkilöllisyytensä. Poistopyyntöön tulee vastata EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määräämässä ajassa (yleensä max. kuukausi).

11. Nettisivujen evästeet

SOS ry:n nettisivut on rakennettu wix-alustalle. Wix käyttää evästeitä. Evästeiden käyttötarkoituksesta saat lisätietoa täältä.

Jäsenrekisteriseloste: Text
bottom of page